Dəniz Nəqliyyatı

Beynəlxalq Yüklərin Dəniz Yoli ilə Daşınması Şirkətimiz böyük məmnuniyyətlə sizə beynəlxalq yüklərin dəniz yolu ilə daşınmasını, yüklərin optimal boşaldıb yükləmə xidmətlərini təklif edir. Şirkətin dəniz nəqliyyatında təklif etdiyi xidmət növləri: FCL və LCL vasitəsi ilə idxal və ixrac Daşınma sənədlərinin yoxlanılması və verilməsi İxrac və idxal gömrük rəsmiləşdirilməsi Sertifikatlı qablaşdırma və kreytləmə Anbar logistikası, montaj … Read more

Hava Nəqliyyatı

Beynəlxalq Yüklərin Hava Yoli ilə Daşınması ILHAM Co Beynəlxalq yük daşımaları şirkəti standart, çox qiymətli, qabaritli, ağır çəkili və təhlükəli yüklərin yüksək səviyyədə hava yolu ilə daşınmasını təşkil edir. Şirkətin dünya üzrə paylanmış beynəlxalq partnyorları istənilən ölçülü və istənilən növ yükləri ən qısa vaxt ərzində, yüksək keyfiyyət və sərfəli qiymətlərlə dünyanın istənilən nöqtəsinə çatdırılmasına imkan … Read more

Dəmiryol Nəqliyyatı

Beynəlxalq Yüklərin Dəmir Yoli ilə Daşınması ILHAM Co Beynəlxalq Yük Daşımaçılığı Şirkəti yüklərin dəmir yolu ilə daşınmasını həyata keçirir. Dəmiryol Və Intermodal Xidmətlərimizə Aşağıdakılar Daxildir: Avropa, Uzaq Şərq, Yaxın Şərq, Çin və MDB ölkələrinə / ölkələrindən 20ft, 40ft FCL & Break Toplu Xidmətlər təşkil edilir İSO standartlarına uyğun tanker konteynerlərdə dəmir, barja və qara yolu … Read more

Avtomobil Nəqliyyatı

Beynəlxalq Yüklərin Avtomobil Nəqliyyatı Yoli ilə Daşınması İLHAM Co şirkətinin daha bir xidmət sahəsi yüklərin avtomobil nəqliyyatı yolu ilə daşınmasıdır. Şirkət maksimal effektivliklə, şəxsi resurslarından istifadə edərək yüklərin dünyanın istənilən nöqtələrinə çatdırılmasını təmin edir. Şirkətin hal-hazırdakı avtomobil resursları tam gücü ilə fəaliyyətdədir. Nəzərə almaq lazımdır ki, irimiqyaslı və uzun müddətli layihələri həyata keçirərkən fraxtın əhəmiyyətli … Read more

Anbar Xidmətləri

İLHAM Co şirkətinin quru və istilik sistemi ilə təchiz olunmuş anbarı istənilən növ yüklərin saxlanması tələblərini qarşılayır. Anbarın sahəsi 850 m2 təşkil edir. Şirkətin texniki təchizatı yükün operativ şəkildə anbara qəbul olunmasını, anbardan çıxarılmasını və operativ şəkildə müştəriyə təhvil verilməsinə imkan yaradır. Şirkətin anbar xidmətlərinə daxildir: Yükləmə və boşaltma Yükün etiketlənməsi və qablaşdırılması Fumiqasiya və … Read more

Siğorta Xidməti

Daşıyıcının/Ekspeditorun cavabdehliyi Beynəlxalq razılaşmalar əsasında daşıyıcının məhdudlaşdırılmış məsuliyyətini  nəzərdə tutulur. Daşınma zamanı idxal – ixrac daşınmalarının ümumi sayları haqqında itgilər, kompensasiyalar həmişə yükə dəymiş real ziyanı ödəmir. Yükün sığortalanması İLHAM Co Şirkəti müştərilərinə yük sığortası xidmətilərini də təklif edir. Sığorta proqramının seçilməsi yük sahibinin istəyinə, daşınmaya və yükün növlərinə əsaslanaraq yerinə yetirilir. İLHAM Co tərəfindən … Read more

Gömrük Xidmətləri

Şirkətimizin gömrük xidməti Beynəlxalq yük daşımaçılığı həmişə gömrük rəsmiləşdirilməsi ilə əlaqədardi, məhz buna görə də bizim şirkətimiz sizə idxal – ixrac, tranzit, istənilən nəqliyyat yolu ilə gələn və gedən yüklərin tam şəkildə gömrüklənməsi xidmətlərini təklif edir. Şirkətin gömrük sahəsində təklif etdiyi xidmət növləri: İdxal / ixrac gömrük rəsmiləşdirilməsi xidməti Malların gömrük qiymətləndirilməsi İdxal rüsumu və … Read more