Siğorta Xidməti

Daşıyıcının/Ekspeditorun cavabdehliyi

Beynəlxalq razılaşmalar əsasında daşıyıcının məhdudlaşdırılmış məsuliyyətini  nəzərdə tutulur. Daşınma zamanı idxal – ixrac daşınmalarının ümumi sayları haqqında itgilər, kompensasiyalar həmişə yükə dəymiş real ziyanı ödəmir.

Yükün sığortalanması

İLHAM Co Şirkəti müştərilərinə yük sığortası xidmətilərini də təklif edir. Sığorta proqramının seçilməsi yük sahibinin istəyinə, daşınmaya və yükün növlərinə əsaslanaraq yerinə yetirilir. İLHAM Co tərəfindən nəql etmiş yük, daşınma ilə əlaqədar təhlükələrə qarşı yük sahibinin xeyrinə “bütün risklərdən qorunma” şərtləri çərçivəsində zəmanət verir. Həmçinin bir gəmidən başqasına yükləmə və müvəqqəti  yükün qoruyub saxlanması və marşrutun son nöqtəsinə çatmasına kimi yüklərin sığortası da mümkündür. Sığorta əməliyyatı 30 dəqiqə ərzində həyata keçirilir. Sığorta faizi yükün növündən asılı olaraq hesablanılır və bütün təhlükəsizlik faktorları nəzərə alınır. Yük bütün yol ərzində sığorta edilə bilər: Yükün təhvili müştərinin iştirakı ilə həyata keçirilir.

Birbaşa Mesaj