Dəmiryol Nəqliyyatı

Beynəlxalq Yüklərin Dəmir Yoli ilə Daşınması

ILHAM Co Beynəlxalq Yük Daşımaçılığı Şirkəti yüklərin dəmir yolu ilə daşınmasını həyata keçirir.

Dəmiryol Və Intermodal Xidmətlərimizə Aşağıdakılar Daxildir:

 • Avropa, Uzaq Şərq, Yaxın Şərq, Çin və MDB ölkələrinə / ölkələrindən 20ft, 40ft FCL & Break Toplu Xidmətlər təşkil edilir
 • İSO standartlarına uyğun tanker konteynerlərdə dəmir, barja və qara yolu daşımaları
 • Çin ilə Avropa və Avropa ilə Orta Asiya arasında blok qatar xidməti
 • Mühafizə plombları və bar kilidləri vasitəsi ilə konteynerlərin standart təhlükəsizliyini təmin etmə
 • MDB məkanında təhlükəsizlik müşayiəti xidməti
 • Müxtəlif dəmir yolu daşınmaları üçün nəzərdə tutaln örtülü vaqonlardan, yarı vaqonlardan və konteynerlərə, kütləvi və böyük ölçülü yüklərə yararlı platformalardan istifadə olunur.
 • Dəmiryol terminalında istismar əməliyyatları və müştərinin qapısına kimi çatdırılma
 • Peşəkar yük tədqiqatı
 • Gündəlik yük izləməsi və yerləşdirmə hesabatı
 • Tanker konteynerləri
 • Soyuducu dəmir yolu nəqliyyatı
 • MDB üzrə gömrük bəyannaməsi
 • MDB üzrə çatdırılma

Daşınmanın bütün mərhələlərində, son nəticə olaraq siz ancaq yeganə hüquqi şəxs ilə məşğul olursunuz. Bütün bunlar nəqliyyatın nəql edilməsində və dəmir yolu daşınmalarında, kombinasiyaların qurulmasında mühüm rol oynayır.

Birbaşa Mesaj